AVG-updates Google Analytics

12 april 2018

Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit heeft onder andere gevolgen voor het gebruik van Google Analytics. De EU stelt de AVG in, maar Google moeten de AVG-eisen wel waar kunnen maken. Vannacht kwam Google met een uitgebreide mail hierover. Ik heb de belangrijke onderdelen eruit gehaald en vertaald.

Bewaartermijnen
Een van de vereisten van de AVG is dat je bewaartermijnen instelt. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is. Dit geldt dus ook voor gegevens die je opslaat in Google Analytics. Google Analytics heeft een update doorgevoerd waarin je vanaf nu aan kunt geven hoe lang gebruikers- en eventgegevens bewaard mogen worden bij Google. Gegevens die ouder zijn dan de bewaartermijnen worden automatisch verwijderd. Op deze pagina vind je meer informatie en de te doorlopen stappen. De wijzigingen gaan in op 25 mei 2018.

Verwijderen van persoonsgegevens
Een ander vereiste van de AVG is dat je individuele personen moet kunnen verwijderen als zij daarom vragen. De tool is nog niet beschikbaar, maar vóór 25 mei 2018 komt Google Analytics met een hulpprogramma waarmee je alle data van individuele website-bezoekers kunt verwijderen. Deze tool werkt op basis van algemene identificatiegegevens die naar de Analytics-klant-ID worden verzonden, de gebruikers-ID of de app-instance-ID. Binnenkort worden hiervan de details bekend gemaakt op de Developer-site van Google Analytics.

Aanvullende functies
Google geeft in haar e-mail aan zich te blijven inzetten om gegevens te beschermen. In de komende tijd zullen er in Google Analytics en Analytics 360 nieuwe functies en beleidslijnen bijkomen omtrent het verzamelen, gebruiken bewaren van gegevens. Google noemt deze functies:

* Aanpasbare cookie-instellingen
* Privacymaatregelen
* Instellingen voor het delen van gegevens
* Gegevensverwijdering bij beëindiging van een account
* IP-anonimisering

Contractwijzigingen
In augustus 2017 zijn er nieuwe contractvoorwaarden geïmplementeerd voor veel van de Google producten. Deze gaan over de rol van Google als gegevensverwerker. Iedere partij die bij jouw persoons- en klantgegevens kan is een externe verwerker. Google is zo’n externe verwerker. De nieuwe AVG-voorwaarden zullen in huidige contracten verwerkt worden en gaan in op 25 mei 2018.

Voor Google Analytics gebruikers buiten de EU en voor alle Analytics 360-gebruikers dienen de bijgewerkte voorwaarden getekend te worden. Dit doe je via Beheerder > Accountinstellingen in Google Analytics.

Voor Google Analytics gebruikers in de EU zijn de bijgewerkte voorwaarden al opgenomen in de huidige voorwaarden.

Bijgewerkt gebruikersbindingsbeleid
Google geeft in de e-mail aan dat gebruikers die advertentiemogelijkheden van Google gebruiken (AdWords), moeten voldoen aan Google’s EU-beleid ten aanzien van gebruikersbetuigingen. Dit beleid is bijgewerkt om te voldoen aan de eisen van de AVG. Het legt onder andere de verantwoordelijkheden vast voor het verkrijgen en bekendmaken van toestemming van eindgebruikers op je websites en apps in de EU.

Tot zover de update van Google. In de komende weken komen meer functies beschikbaar. Op privacy.google.com/businesses staat meer informatie over de privacy-bewaking van Google. Als er relevante updates zijn zal ik deze delen in een nieuw blog.

Heb je hulp nodig bij het (online) inrichten van AVG in jouw onderneming? In de afgelopen weken hebben wij ons hier flink in verdiept. Op matthiassander.nl/avg vind je onder andere een uitgebreide en praktische presentatie. Wanneer je hier behoefte aan hebt adviseren wij je graag persoonlijk of nemen we de inrichting zelfs van je over. Neem hiervoor contact op of stuur een e-mail naar matthias@visualtrends.nl.